Vereniging van Flateigenaren "Meer en Vaart" - Ook bekend als VvE Anslijnflat

[English below]

Welkom in de flat. We hopen dat u zich snel thuis voelt. De bewoners van de flat vormen een gemeenschap. Een dorp, maar dan verticaal gebouwd. Bent u eigenaar van een appartement in de Anslijnflat? Dan bent u lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE).

Informatiefolder met praktische tips
Sleutel kwijt? Lekkage? Internet aansluiten? Wat zijn ook alweer de regels over verbouwen, verhuren, etc? In de informatiefolder staan veel praktische tips over de Anslijnflat.

Nieuwsbrief
We verwachten van eigenaren dat zij de digitale nieuwsbrief lezen. Inschrijven digitale nieuwsbrief.

Regels
We verwachten dat zowel eigenaren als huurders de regels kennen en naleven. Het 'Reglement van Splitsing Eigendom' zijn als het ware de statuten van de vereniging. Het huishoudelijk reglement, de begroting, notulen en andere stukken staan op de portal.

Grootschalig onderhoud en verduurzaming
Op 2 oktober 2023 was een belangrijke ledenvergadering. De leden stemden voor grootschalig onderhoud en verduurzaming van de Anslijnflat. Wilt u hier meer weten? Ga dan naar de verduurzamingspagina.

Contactgegevens

De contactgegevens van de vereniging:

Vereniging van Flateigenaren "Meer en Vaart"
Nicolaas Anslijnstraat 101
1068 WT  AMSTERDAM
e-mail: meerenvaart@flatmeerenvaart.nlVoor klachten en vragen met betrekking tot onderhoud en lekkages kunt u contact opnemen met Pro VVE Beheer B.V.
Onder vermelding van nummer D1968
Postbus 12636
1100 AP  AMSTERDAM
e-mail: vve@provvebeheer.nl
Telefoonnummer: (020) 398 77 77. Dag en nacht beschikbaar.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Welcome to the flat. We hope that you will feel at home soon. Each owner is a mandatory member of the home owners association (VvE). Together, we form a community. A village, but built vertically. The information folder contains many practical tips about the Anslijnflat.

Newsletter
We expect owners to read the digital newsletter. Subscribe digital newsletter.

Rules
We expect both owners and tenants to know and comply with the rules. The 'Regulations of Property Splitting' are, as it were, the statutes of the association. The internal regulations, the budget, minutes and other documents can be found on the portal.

Large-scale maintenance and sustainability
An important members meeting was held on October 2, 2023. The members voted in favor of large-scale maintenance and sustainability of the Anslijn flat. Would you like to know more? Then please go to the sustainability page (also in English).